30 (1), 2016


İÇ KAPAK, YAYIN KURULU ve İÇİNDEKİLER

Filiz POLAT & Sibel ERDURAN
It Takes a Village: Including Diversity of Pupils’ Needs in Science Classes


Muzaffer ŞİMŞEK
Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi


Z. Nalan YILMAZ & Ali E. ŞAHİN
Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi


İzzet KAPLAN
Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri


İstanbul Kültür Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Basın Ekspres Yerleşkesi 34303 Küçükçekmece/ İstanbul

Telefon: +90 212 498 41 41